Het versterken van de Markermeerdijken.

Waterkering en talud van de huidige dijk bij Edam.

Het lokale waterschap versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. De Zuyderzeedijk of Markermeerdijk loopt vanaf Hoorn naar Durgerdam. 

Opgravingen bij o.a. Warder tonen aan dat er al in 1500 activiteiten waren hier, deze dijk is meer dan 500 jaar oud. In 2006 is de dijk afgekeurd op veiligheid en moet worden versterkt, op hoogte gebracht en weer bestand worden gemaakt voor stormen in de komende 50 jaar. Met behulp en een 6-tal foto’s wil ik dit traject in deze blog in beeld brengen.

De bestaande, slingerende dijk tussen Edam en Volendam.
Een kolk uit 1570, ontstaan bij een dijkdoorbraak.
Opgraving bij Warder laat een uitwaterende sluis zien uit vroegere tijden.
Met groot materieel wordt de dijkversterking uitgevoerd.
De nieuwe dijk, klar om verder te worden afgewerkt.

Geef een reactie